Skandalingai nauja  švietime:  prasideda pageidavimų koncertas

Šios valdančiosios koalicijos veikloje jau įprasta, kad naujas ministras, pakeitęs savo bendrapartietį, skuba naikinti pirmtako pasirašytus teisės aktus. Taip elgėsi R. Šalaševičiūtė, į tokią vagą atsistojo ir naujoji Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė tuoj pat, imitavusi pasitarimą su „švietimo bendruomene“, sustabdė mokslo metų pailginimą.

Seime netrukus užgrojo koalicijos orkestras: vos birželio mėn. 11 d. įregistruotos Švietimo įstatymo kelių straipsnių pataisos jau birželio 16-ąją įrašomos į plenarinio posėdžio darbotvarkę. Gerai, kad Teisės departamentas, likus vos porai valandų iki projekto pateikimo posėdyje, įregistruoja išvadą. Beje, pagal Seimo statutą projektus ir jį lydimuosius dokumentus Seimo narys turi gauti bent prieš dieną.  Taisyklės čia negalioja – groja kaip kas išmano arba kam ko reikia. Jums – reabilitacijos, mums – asmenvardžių, jiems – greitų švietimo naujienų: vieni kitus paremdami pasieksime savo tikslų. Ne valdančioji, o sandėrių koalicija.

Teisės departamentas konstatuoja galimą prieštaravimą Konstitucijoje įteisintam teisinės valstybės principui. Teisės ir teisėtvarkos komitetas turės vertinti šią išvadą – projekto kelionė pristabdoma.

Taigi kokia teikiamo Švietimo įstatymo pataisų esmė? Siūloma naikinti švietimo programų akreditavimą, t.y. jų vertinimo procedūrą, t.y.  Švietimo ir mokslo  ministro įsakymą „Dėl vidurinio ugdymo programų akreditacijos kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ Ji keičiama licencijavimu – leidimų vykdyti formaliojo ugdymo programas išdavimu, jo taisykles tvirtina Vyriausybė, o tvarką nustato pats ministras. Jokių licencijavimo reikalavimų įstatyme nesiūloma įtvirtinti, ir tokiu būdu suteikiama vykdomajai valdžiai neribotos manipuliacijų galimybės: kas ko paprašo, tam ir pritaikomos tvarkos. Teisės departamento išvada dėl pataisų nekonstitucingumo esminė. Ar Teisės ir teisėtvarkos komitetas bus principingas, netrukus pamatysime.

Skandalinga ir tai, kad šioms pataisoms svarstyti siūlomas pagrindinis komitetas yra ne Švietimo, mokslo ir kultūros, bet Ekonomikos komitetas – visiškas teisinis nihilizmas. Kaip nekaltai norima parodyti, kad švietimo veikla yra įprastinė ekonominė veikla!  Begėdiškas valdančiųjų veikimas! Kai sandėriams įgyvendinti reikia skubos, galima nepaisyti jokių taisyklių ir komitetų kompetencijų. Beje, baigiantis sesijai  gausėja koalicijos partnerių iniciatyvų, jos laiminamos greitai, mechaniškai ir sutartinai. Akivaizdu, kad siekiama sandėrio naudos, efekto.

Bet to maža. Siūloma iš esmės keisti ir Švietimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalį: gimnazijomis pripažįstamos visos vidurinės mokyklos, kurios dėl įvairių, dažniausia politinių, aplinkybių dar neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų. Beje, jų vos keletas. Šioje pataisoje siūloma naikinti LR Vyriausybės patvirtintų mokyklų tinklo kūrimo taisyklių taikymą. Kam tai naudinga? Kam to reikia? Kelioms pietryčių Lietuvos mokykloms?

Šios siūlomos pataisos paneigia  iki šiolei vykdytą švietimo įstaigų tinklo optimizavimo politiką. Simptomiška ir tai, kad vos spėjo Lietuvos premjeras socdemas A.Butkevičius susitikti su Lenkijos vienu iš vadovų , tuoj pat suskubo, kaip buvo pranešta žiniasklaidoje, „sutvarkyti“ švietimo reikalus. Tokio tvarkymo instrumentu tapo S. Ursul ir V. Vasiliauskas, darbiečių ir tvarkiečių atstovai Seime, jie įregistravo šias Švietimo įstatymo pataisas, griaunančias visą keliolikos metų darbą racionalizuojant švietimo įstaigų tinklą. Taip skubama tvarkyti ir asmenvardžių rašybą.

Geopolitikos vingrybės svarbios, valstybės orumas dar reikšmingesnis. Taigi ar esame orūs savo valstybingumo gynėjai, ar tik klusnūs vasalai? Esame tokie, kokie šiandien pajėgiame būti – sandėrių koalicija tesirūpina savo , bet ne valstybės interesais, stengiasi „ perkrauti“ santykius  su strateginiais partneriais, t.y. paklusniai įgyvendinti  jų ar jų įgaliotinių Lietuvoje norus.

Ką tik minėjome okupacijos dieną. Šiuolaikiniame pasaulyje baisesnės ne fizinės okupacijos,  bet vidinės kapituliacijos – asmenvardžiai, mokyklos, vietovardžiai negali būti tokios politikos objektas. Esame visateisiai Europos Sąjungos  ir NATO nariai, esame nepriklausoma demokratinė valstybė. Negi sandėrių koalicijai tai suprasti per sudėtinga?

 

Valentinas Stundys