RAJONO ATEITIS – JŪSŲ IR MŪSŲ RANKOSE

TS- LKD kandidatas į merus Saulius Jauneika ir TS-LKD sąrašas Nr. 6

 

Baigiasi rinkimų kampanija. Ji nebuvo įdomi ir įtraukianti žmones jau tik todėl, kad nacionalinės televizijos ar radijas nerodė beveik jokio dėmesio šiems rinkimams, o valstybės finansuojamos agitacinės laidos perkeltos į naujienų portalus, kurie daliai kaimiškų rajonų gyventojų tiesiog neprieinami. Tikiu, kad vis tiek mūsų žmonės balsuoja, pasidomėję kandidatų programomis, jų veikla ir biografija, kad pasirenka atsakingai, galvodami apie rajono reikalus ir atiduodami savo balsą už galinčius dirbti.

Mes  rinkimų kampanijoje stengiamės atvirai ir sąžiningai kalbėti apie rajono reikalus, problemas ir sprendimo būdus, vengėme kitų sąrašų kandidatų kritikos. Gaila, kad kai kurie konkurentų gerbėjai ar jie patys pasidavė pagundai juodinti kitus, platinti melą feisbukuose, diskusijų forumuose, susitikimuose, vaikštynėse po namus.  Neabejoju, kad tas melas – tai kiekvieno jų sąžinės ir moralinių standartų klausimas, o žmonės atskiria pelus nuo grūdų. Rinkimų kampanijos kultūra ir jos lygio palaikymas – sunkus iššūkis tiems kandidatams, kurie galvoja, kad, kitą juodindamas, tampi švaresnis ir priartėji prie valdžios galių: esu įsitikinęs, kad žmonių paramos galima sulaukti tik sąžiningu ir kantriu darbu, o ne proginiais pažadais ar kitų nepagrįsta kritika. Galų gale juk teks dirbti toje pačioje taryboje- ar nebus gėda pažiūrėti į akis kolegai, kurį dergei per kampaniją? Mano nuostata paprasta: ne žmones kritikuoti ar menkinti, o diskutuoti dėl jų siūlomų idėjų. Deja, to rinkiminėje kampanijoje mes vis dar pristingame.

Vienas melagingos agitacinės kampanijos triukas yra ypač įžūlus ir negarbingas. Mus pasiekia žinios, kad vieni konkurentai, lankydami molėtiškius, save pristato kaip TS-LKD narius, o žmonės spėlioja, kad po rinkimų jie susijungs su tikrąja TS-LKD. Atsakingai sakau, kad mes, Molėtų TS-LKD, jokių dvigubų žaidimų nežaidžiame ir mūsų gyventojų neapgaudinėjame: jokių savo pakaitalų ar klonų neturime, mes rinkimuose dalyvaujame garbingai ir sąžiningai. Jie išdrįso nukopijuoti net mūsų partijos rinkimų agitacijos spalvas, kad tik suklaidintų žmones: supraskit, mes tokie patys. Nieko panašaus.

Mums visada buvo, yra ir bus svarbiausia – dirbti nuosekliai, vadovautis savo veikloje  aukštus moralės standartus atitinkančiais principais, nekeisti partijų kaip pirštinių. Pasitikėjimo pagrindas – nuoseklumas, nesiblaškymas. Ne baimę sėti, kiekvieną kontroliuoti, savo viršenybę rodyti ar mėgautis paviršutiniškais šventiniais paradais, o būti atviram žmonių idėjoms ir pasiūlymams, reaguoti darbuose į kritiką, skatinti visų gyventojų aktyvumą ir dalyvavimą rajono politikoje, padėti įgyvendinti jų sumanymus.  Ne vaidinti rūpestį žmonėmis, o nuoširdžiai tarnauti ir sutelktinai dirbti. Savivaldos stiprybės pagrindas- mūsų žmonių aktyvumas, įsitraukimas į rajono reikalų tvarkymą. Mūsų komandos tikslas- ne valdyti kitus, o darbuotis vieniems kitus girdint ir įsiklausant į nuomonių įvairovę.

Keistoka, kad  dauguma oponentų, jau daugelį metų dalyvauja rajono tarybos veikloje ir netgi užima aukščiausius ar aukštus politinius postus savivaldybėje, priiminėja sprendimus, kurie lemia rajono vystymosi kryptis. Dabar jie siūlo viską keisti: gal ir gerai, kad yra savikritiški ir savo darbą vertina ne daugiau negu patenkinamai!?   Apmaudu, kad konkurentai, gal stokodami savo idėjų, kopijuoja mūsų programos, kurią paskelbėme dar gruodžio pradžioje, siekius apie komercinį koridorių palei betonkelį, šeimos turizmo paslaugų rajono kūrimą ar rajono žmonių dalyvavimo demokratijos plėtojimą. Beje, šį kartą kažkodėl dauguma nutylėjo apie kurortinių vietovių statusą. Kuo daugiau viešų diskusijų, tuo akivaizdžiau konkurentai ima mėgdžioti svetimas idėjas. Kita vertus, džiugu, kad tokios iniciatyvos jau dabar yra remiamos ir bus lengviau jas įgyvendinti.

Nebalsuokime aklai, paskaitykime programas, patyrinėkime kandidatus, jų pasirengimą, neužkibkime už neaiškių pažadų ar jau daromų darbų „žadėjimo“ – lengva pažadėti, bet pasiaiškinkime, kaip tie pažadai bus įgyvendinti. Mes kalbame tai, ką realiai galima padaryti, kokia turėtų būti rajono vystymo kryptis, ką būtina šiandien daryti.

Būkime aktyvūs. Mūsų atsinaujinusi komanda – TS-LKD Nr. 6 – pasiruošusi darbams. Galime susivieniję dar geriau. Pastarąsias kadencijas buvo perdėm linkstama į parodomuosius dalykus, tačiau tik rajono lygmenyje. Rajonas, pasiekęs puikių rezultatų įvairiose srityse, nesugebėjo jų atskleisti Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų dalyvavimą susitikimų diskusijose, klausimus, pasiūlymus ir kritiką, už Jūsų rūpestį  rajono ateities reikalais. Jūsų balsas lems, kokius savo atstovus išrinksime. Jūsų parama mums svarbi, kad galėtume įgyvendinti savo programą ir tęsti darbus.

 

Saulius Jauneika, TS-LKD kandidatas į merus

 

Politinė reklama sukurta kandidato, skleidžiama nemokamai