Kandidato į Molėtų rajono savivaldybės merus SAULIAUS JAUNEIKOS programa

                                           Už augantį ir viliojantį Molėtų kraštą!

 

  Dirbdamas savivaldybės administracijos direktoriumi, įgijau žinių ir patirties, būtinos sėkmingam mero darbui.

 ĮSIPAREIGOJU:

  • įsiklausyti į žmonių nuomonę,
  • dirbti žmonėms, dirbti atvirai ir skaidriai,
  • konstruktyviai ir pagarbiai bendradarbiauti su kitomis politinėmis jėgomis,
  • visus telkti rajono raidos strategijos kūrimui ir įgyvendinimui,
  • jokio pakantumo politinei korupcijai ir nesąžiningumui.

 PIRMIAUSIA – MŪSŲ ŽMONĖS, ŠEIMOS, JŲ INICIATYVOS. Todėl daugiau galimybių visiems įsitraukti į rajono valdymą (apklausos, išvažiuojamieji komitetų posėdžiai, susitikimai, ataskaitos, bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis, seniūnaičiais, bendruomenių centrais). Dėmesys jaunimui, kiekvienai vaikus auginančiai šeimai, jaunų šeimų skatinimas kurtis rajone, paslaugų ir užimtumo įvairovė senjorams, neįgaliesiems.

 DAUGIAU DARBO VIETŲ IR UŽIMTUMO GALIMYBIŲ RAJONO ŽMONĖMS, SUGRĮŽTANTIEMS BEI ČIA NORINTIEMS ĮSIKURTI. Todėl biudžeto ir ES paramos lėšas pirmiausia skirti ilgalaikiams, ekonomiškai naudingiems projektams, pasinaudoti betonkelio rekonstrukcijos galimybe verslo plėtrai. Aktyvus bendravimas su centrine valdžia- būdas spręsti rajono problemas.

 MOLĖTAI – ŽALIOJO TURIZMO SOSTINĖ. Padėti turizmo ir poilsio centrams gerinti žinomumą ir veiklos aplinką. Todėl daugiau dėmesio savivaldybės administracijos, kultūros ir sporto įstaigų bei paslaugų teikėjų bendradarbiavimui, daugiau traukos objektų ir paslaugų turistams ne tik rajone, bet ir Molėtų mieste, ne tik vasarą, bet ir žiemą.

 KOKYBIŠKOS VIEŠOSIOS PASLAUGOS VISIEMS. Renovuotos švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos įstaigos, visiems prieinamas ir kokybiškas švietimas, sveikatos priežiūra, socialinė pagalba ir kultūrinis gyvenimas- gyvenimo norma.

 ATSAKINGAS SAVIVALDYBĖS TURTO IR ĮMONIŲ VALDYMAS bei jų veiklos priežiūra turi užtikrinti tinkamas šilumos ir vandens tiekimo, susisiekimo bei komunalines paslaugas bei pagrįstas kainas.

  VISUS KVIEČIU Į TALKĄ UŽ MOLĖTŲ KRAŠTĄ!