KODĖL AŠ BALSUOSIU UŽ SAULIŲ JAUNEIKĄ: ALBINAS JERAŠŪNAS, gydytojas

   Saulių pažįstu beveik 30 metų, keletą kadencijų teko kartu dirbti savivaldybės taryboje. Per šiuos kartu dirbtus metus Molėtų žmonėms įsitikinau, kad tai sąžiningas, kultūringas,  žodžio besilaikantis žmogus, neprisiimantis kitų nuopelnų, tesintis duotus pažadus, jautrus kito žmogaus patirtoms nelaimėms. Mato ne tik ateities darbus Molėtams, bet moka ir racionaliai panaudoti rajono finansus labiausiai reikalingoms sritims (sveikatos apsaugai, švietimui, kultūrai, socialinei paramai ir  kt.). Tai tuščiai nežarstantis pažadų politikas. Mes, balsuodami už Saulių, suteiktume jam galimybę įgyvendinti savo planus ir idėjas, numatytas jo rinkiminėje programoje.