Istorija

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai yra jungtinė partija, kurią sudaro anksčiau buvę atskiri politiniai susivienijimai: Lietuvos krikščionių demokratų partija, Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai), Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Dešiniųjų bei Tautininkų sąjungos. Atskirais laikotarpiais ir Molėtuose veikė savarankiški šių partijų skyriai. Molėtų savivaldybės taryboje gausiausiai buvo atstovaujama Lietuvos krikščionims demokratams. Tradiciškai nuo 1995 metų savivaldybės tarybos daugumos branduolį sudarė TS ir LKDP, o jos atstovas Valentinas Stundys nuo 1997 m. iki 2008 m. buvo renkamas Molėtų rajono  meru.

Lietuvos krikščionių demokratų partijos skyrius Molėtuose įkurtas 1992 m., tačiau jo veikla nebuvo aktyvi. Po metų skyriaus veikla atnaujinta, jo signatarai yra Danielius Bimbiris, Vaclovas Seniūnas, Saulius Jauneika, Valentinas Stundys ir kt. Skyriaus pirmininku iki 2008 metų buvo renkamas Valentinas Stundys. Lietuvos krikščionių demokratų atstovai rajono taryboje laimėdavo 9-12 vietų iš 25. Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatoriai) Molėtų skyrius įkurtas 1993 m. lapkričio 9 d. Steigiamajame susirinkime dalyvavo žmonės, priklausę Lietuvos Sąjūdžio Molėtų skyriui. Pirmuoju pirmininku tapo Kęstutis Pangonis, Molėtų centrinės ligoninės vyriausias gydytojas. Vėliau skyriui vadovavo Nijolė Kazlauskienė, Rita Andreikėnienė.

2008 m. gruodžio 6 d. įvyko Tėvynės sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų  (TS-LKD) Molėtų skyriaus  jungiamasis susirinkimas. Pirmininku išrinktas Algimantas Žiukas, pavaduotoja – Rita Andreikėnienė. 2010 metų pabaigoje skyriaus pirmininku išrinktas Stasys Žvinys. Jis antrą kadenciją yra ir Molėtų rajono meras.  2015 m. ir 2017 m. skyriaus pirmininku išrinktas Saulius Jauneika. Jis nuo 2015 m. – Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius.