Sveikinu su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo švente

„O gal tėvynę reikia visą laiką

Lipdyt ir kurti, kurti ir lipdyt?

Nes jei sustoji tik – jinai ir miršta“

Justinas Marcinkevičius

1918 m. Vasario 16-osios aktu Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas yra didelė lietuvių tautos, Lietuvos valstybės, jos politinės raidos, kultūros, mokslo, ekonomikos šventė.

Vasario 16-osios akto prasmė yra mums skirta pareiga saugoti valstybę ir jos nepriklausomybę. Tai yra vienintelis garantas išsaugoti mūsų tautinį tapatumą, kalbą, apginti lietuvių tautą nuo fizinio ir dvasinio naikinimo. Ką reiškia valstybingumo praradimas, žinome beveik kiekvienas iš mūsų: okupacinį trėmimą, rezistentų naikinimą patyrė dažna šeima.

Vasario 16-oji mus telkia saugoti, kad valstybė būtų Vasario 16-osios akto nuostatoms ištikimų ir atsidavusių žmonių rankose.

Sveikindamas su Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo švente, linkiu branginti mūsų laisvę, saugoti lietuvybę ir savo kasdieniniu sąžiningu darbu kurti valstybę.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

Molėtų skyriaus vardu pirmininkas

Saulius Jauneika