Rugsėjo 1-oji

Rugsėjo 1-oji man primena dieną,

kai gaudavau nepaprastą dovaną – mokinius.

Dovaną, kuri neturi kainos.

V. Tapinienė

Gerbiamieji,

Šiandien mokytojas atlieka svarbią misiją – iš mokyklos turi išleisti asmenybę, kuri turėtų ne tik žinių, įvertintų pažymiais, bet gebėtų jas sisteminti, pritaikyti, nuolatos papildyti, turėti vertybines orientacijas, būti plataus kultūrinio akiračio.

Mokytojas vienas to padaryti negali. Jam reikia visų mūsų talkos: paties mokinio geranoriškumo, tėvų nuolatinio domėjimosi vaiko pasiekimais įvairiose srityse, visuomenės pavyzdžio, kad moralė tebeegzistuoja.

Sveikindamas su Rugsėjo 1-ąja, Laisvės, mokslo ir žinių diena, linkiu sėkmingų naujų mokslo metų, gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo, nuolatinio visų švietimo dalyvių augimo ir, svarbiausia, kad buvimas mokykloje netaptų rutina.

 

 

Saulius Jauneika

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų Molėtų skyriaus pirmininkas